SOS Alarm 24/7

 

Napomena : TRENUTNO NIJE U FUNKCIJI

Usluga dojavnog centra, prvi broj na SOS uređaju, 24 sata, 7 dana u tjednu, cjelodnevno dežurstvo
CIJENA USLUGE: 150,00 (PDV uključen) kn/mj

Idealna usluga za dnevno/noćni nadzor Vaših najmilijih od strane SOS dojavnog centra koji pravodobno reagira kada Vam je pomoć nužno potrebna !! Mi Vam pružamo dodatnu sigurnost !!

SOS Alarm 24/7 je cjelodnevna usluga dojavnog centra 24 sata, 7 dana u tjednu. Prvi broj na SOS dojavnom uređaju je dojavni SOS centar i prvi reagira na Vaš poziv u pomoć. Usluga se odnosi na SOS uređaje spojene na fiksnu telefonsku liniju te na SOS GPS/GPRS uređaje.

 

SOS GPS/GPRS uređaji koriste tel. SIM karticu, na bonove ili na pretplatu, koju možete ostvariti i kod nas.

- Ukoliko imate vlastitu SIM karticu, i dalje se možete prijaviti na naš dojavni centar na bilo koju uslugu koju nudimo.

- Pretplata sa našim SIM karticama uključuje besplatne pozive korisnika prema ugovaratelju / staratelju i dojavnom centru. U cijenu pretplate je uključeno 100MB internet prometa, trenutno lociranje osobe, tehnička podrška kod instalacije i korištenje sustava uz ugovornu obvezu u trajanju od minimalno 3 mjeseca koji se može raskinuti u skladu s Općim uvjetima ugovora.

 

Napomena:

1. Prodaja svih SOS uređaja je moguća bez ugovorne obveze (samostalno praćenje korisnika, članova obitelji i sl.).

2. Ugovorna obveza u trajanju od minimalno 3 mjeseca.

3. Raskidanje ugovora je jednostavno, brzo i besplatno.U slučaju raskida ugovora jedino što podmirujete su troškovi tekućeg mjeseca u kojem se ugovor raskida.

 
Povratak na Pakete usluga